Taalblobs

Taalblobs is een adaptief oefenprogramma voor de Nederlandse spelling. In het programma zijn woorden opgenomen die overeenkomen met de leerstof van begin groep 3 tot eind groep 8 van het basisonderwijs.

Het programma is in basis volledig adaptief en het kan daardoor heel gemakkelijk worden gebruikt in de klas als aanvulling op de reguliere lesmethode. Taalblobs is daarnaast ook uitstekend geschikt voor thuisgebruik (aanschaf door ouders) en voor onderwijsspecialisten die een maatwerk programma willen samenstellen (Remedial Teachers).

In samenwerking met een aantal specialisten heeft Braams het adaptieve oefenprogramma voor Nederlandse spelling 'Taalblobs' ontwikkeld. In het programma zijn woorden opgenomen die overeenkomen met de leerstof van begin groep 3 tot eind groep 8 van het basisonderwijs.

Het programma is in basis volledig adaptief en het kan daardoor heel gemakkelijk worden gebruikt in de klas als aanvulling op de reguliere lesmethode. Taalblobs is daarnaast ook uitstekend geschikt voor thuisgebruik (aanschaf door ouders) en voor onderwijsspecialisten die een maatwerk programma willen samenstellen (remedial teachers).

Een bijkomend voordeel van Taalblobs is dat het programma methode onafhankelijk is: het sluit aan bij alle gangbare schoolmethodes. Bovendien kan de voortgang goed bijgehouden worden door getailleerde voortgangsrapportages.

Voor meer informatie en het bestellen van Taalblobs, verwijzen we u graag naar https://www.taalblobs.nl/