Opzoekboekjes

Opzoekboekje rekenen 2F/3F

€ 23.10

In winkelwagen

Het Opzoekboekje rekenen 2F/3F is ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo (bb, kader en tl) maar ook voor leerlingen van het havo/vwo die forse rekenproblemen ondervinden. 

In het Opzoekboekje rekenen zijn de belangrijkste rekenstrategieën uitgewerkt die nodig zijn voor zowel het reken- als het wiskundeonderwijs in het voorgezet onderwijs. Het Opzoekboekje bestaat uit circa 25 kaartjes met essentiële rekenonderwerpen die al eerder in het opzoekboekje wiskunde verschenen. Deze selectie is uitgebreid met ruim 40 opzoekkaartjes waarop de rekenlesstof opnieuw is vormgegeven. De opzoekkaartjes van het Opzoekboekje rekenen bieden een brede dekking van de rekenonderwerpen die in het voortgezet onderwijs aan bod komen, zowel binnen het rekenonderwijs (niveau 2F) als het wiskundeonderwijs. 

Let op! Er is enige overlap tussen het Opzoekboekje rekenen 2F/3F en het opzoekboekje wiskunde. Het opzoekboekje rekenen 2F/3F is een uitgebreidere uitwerking van het rekenonderdeel van het opzoekboekje wiskunde. (Indien er leerproblemen zijn op zowel met rekenen als met wiskunde, dan is het wellicht toch verstandig om beide opzoekboekje aan te schaffen).

Onderwerpen in het Opzoekboekje rekenen 2F/3F:

  • Getallen en bewerkingen: cijferend rekenen, cijferen met kommagetallen, afronden, negatieve getallen.
  • Breuken: gelijke termen samenvoegen, factoren samenvoegen, haakjes wegwerken, ontbinden in factoren, balansmethode, tweedegraads vergelijkingen oplossen, verschillende overzichtelijke formulekaartjes.
  • Verhoudingen: de verhoudingstabel, procenten in de verhoudingstabel, schaalsommen, snelheid, tijd en afgelegde afstand in de verhoudingstabel.
  • Tijdrekenen: tijdeenheden omrekenen, rekenen met kloktijden.
  • Meetkunde: lengtematen, oppervlaktematen en inhoudsmaten omrekenen, gewichtsmaten omrekenen

Braams heeft voor kinderen met reken- en spellingproblemen een hulpmiddel ontwikkeld: de ‘Opzoekboekjes’. Voor het basisonderwijs is er een Opzoekboekje voor spelling en voor rekenen. Voor het voortgezet onderwijs is het Opzoekboekje wiskunde ontwikkeld en er is ook een Opzoekboekje rekenen 2F/3F dat precies aansluit op de rekenstof zoals deze in het VO wordt aangeboden. Op het gebied van de vreemde talen is er een Opzoekboekje beschikbaar voor Engels.