Opzoekboekjes

Opzoekboekje Engels - gebundeld

€ 23.10

In winkelwagen

Het Opzoekboekje (Smart cards) Engels bestaat uit een set kaartjes die gebundeld is door middel van een ringband. Op de kaartjes staat basisstof die in het voortgezet onderwijs in de gangbare methodes wordt aangeboden. Ieder kaartje heeft per onderdeel een gekleurde rand.
 
De basisstof is in drie categorieën verdeeld:

Werkwoorden: hierin komen de verschillende tijden aan de orde en zijn de meest voorkomende werkwoorden op kaartjes uitgewerkt.

Woorden: hierin worden behandeld onderdelen als voornaamwoorden, meervoud, bezit, trappen van vergelijking, klokkijken enz.

Zinnen: hierin zijn de kaartjes ondergebracht die gaan over zinsvolgorde, vragend en ontkennend maken, korte antwoorden enz.
 
Op veel kaartjes is het onderwerp waar het over gaat voorzien van voorbeelden.
 
Dit boekje is bedoeld voor:
(dyslectische) leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
  Voor hen is een eenduidige uitleg met daarbij een voorbeeld
  noodzakelijk om een regel te begrijpen en op 
  de lange duur ook te onthouden.
leerlingen in de bovenbouw. Met behulp van het 
  opzoekboekje kunnen zij de stof uit de onderbouw snel   
  opzoeken en herhalen.
studenten in het hoger onderwijs. Zij gebruiken het
  opzoekboekje voor het snel vinden en opfrissen van de 
  regels die horen bij het Engels.
volwassenen.  Zij gebruiken het boekje als naslagwerk
 
Leerlingen gebruiken het opzoekboekje thuis bij maken van huiswerk, in de klas en bij Remedial Teaching of andere steunlessen.

De Smart cards voor Engels zijn niet bedoeld als vervanging van instructie, maar als  ondersteuning bij het leren en bij de begeleiding van een leerling.

Braams heeft voor kinderen met reken- en spellingproblemen een hulpmiddel ontwikkeld: de ‘Opzoekboekjes’. Voor het basisonderwijs is er een Opzoekboekje voor spelling en voor rekenen. Voor het voortgezet onderwijs is het Opzoekboekje wiskunde ontwikkeld en er is ook een Opzoekboekje rekenen 2F/3F dat precies aansluit op de rekenstof zoals deze in het VO wordt aangeboden. Op het gebied van de vreemde talen is er een Opzoekboekje beschikbaar voor Engels.