Boeken

Kinderen met dyslexie

€ 24.50

In winkelwagen

Dyslexie is een specifiek probleem met de verwerking van taal door de hersenen. Het leidt doorgaans tot lees- en spellingsproblemen. Ook andere problemen, zoals gedragsproblemen en faalangst, kunnen het gevolg van dyslexie zijn.

Dyslectische kinderen hebben veel begeleiding nodig. Behalve een adequate begeleiding op school en een gespecialiseerde behandeling, is het essentieel dat hun problemen begrepen worden en ze veel steun krijgen uit hun omgeving. Ouders met een dyslectisch kind staan voor allerlei moeilijke taken. Er is bijvoorbeeld meer overleg met de leerkracht nodig, er moet een goede behandelaar gezocht worden, ouders moeten goed omgaan met spanningen van het kind en het kiezen van voortgezet onderwijs is vaak niet eenvoudig. Als ouder heb je op verschillende momenten veel uitte leggen en weerstanden te overwinnen. 

Door de vele praktische, opvoedkundige en onderwijsinhoudelijke adviezen is Kinderen met dyslexie voor ouders een onmisbaar boek. Ook menig docent zal zijn voordeel er mee kunnen doen.

Tom Braams en collega's hebben in de loop der jaren veel artikelen en boeken geschreven over leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie. Het kan prettig zijn meer te weten over de leerproblematiek van uzelf, uw kind of leerling. Ook krijgt u zo inzicht in de basis die ten grondslag ligt aan de diagnostiek en behandeling van Braams.