Boeken

Kids' Skills

€ 23.75

In winkelwagen

Kid's Skills is een praktische en bovenal speelse benadering voor het oplossen van moeilijkheden waar kinderen tegenaan kunnen lopen. 

In dit boek staat centraal dat bijna alle problemen opgevat kunnen worden als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. De methode 'Kids' Skills' beschrijft vijftien eenvoudige stappen waardoor er een speelse samenwerking tussen verzorger en kind ontstaat. 

Tom Braams en collega's hebben in de loop der jaren veel artikelen en boeken geschreven over leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie. Het kan prettig zijn meer te weten over de leerproblematiek van uzelf, uw kind of leerling. Ook krijgt u zo inzicht in de basis die ten grondslag ligt aan de diagnostiek en behandeling van Braams.