Boeken

Effectief rekenonderwijs op de basisschool

€ 29.90

In winkelwagen

Het boek 'Effectief rekenonderwijs op de basisschool' verbindt theorie met de praktische toepassing in de klas. Elk hoofdstuk kan als een apart artikel gelezen worden. Op deze manier kan de volgorde van het lezen van dit boek door de lezer zelf worden uitgekozen. Dit kan afhankelijk zijn van wat de lezer nodig heeft voor de eigen ontwikkeling of voor zijn of haar dagelijkse praktijk.

In dit boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Visies op rekenonderwijs: realistisch versus traditioneel
- Effectief rekenonderwijs in de klas
- Omgaan met verschillen: zwakke en sterke rekenaars
- Het belang van automatiseren
- Verhaal- en contextsommen
- Effectief rekenonderwijs in de school

'Effectief rekenonderwijs op de basisschool' gaat uit van het traditioneel rekenonderwijs als basis voor rekensucces en - plezier bij leerlingen. Het breekt met de uitgangspunten van het realistisch rekenonderwijs en zet daar een gefundeerd en inspirerend alternatief tegenover. Het bevat veel handige overzichten en hulpmiddelen. 

Dit boek is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders en pabo-studenten.

Tom Braams en collega's hebben in de loop der jaren veel artikelen en boeken geschreven over leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie. Het kan prettig zijn meer te weten over de leerproblematiek van uzelf, uw kind of leerling. Ook krijgt u zo inzicht in de basis die ten grondslag ligt aan de diagnostiek en behandeling van Braams.